Nederland, het land waar we de klok hebben. Het land waarin tijdstippen vast lijken te staan. Zo hebben wij als Nederlanders geleerd dat het kind behoefte heeft aan structuur en regelmaat, zo creëren we een veilig klimaat waar kinderen zich positief kunnen ontwikkelen. Daarom eten we ‘op tijd’, daarom leg je de kinderen structureel rond dezelfde tijd in bed,  het dagelijks leven bevat vaak eenzelfde patroon. We hebben de kennis in huis om dit te weten en de mogelijkheden om te werken aan een goed ontwikkelingsklimaat voor ons kind. Toch kan het ook anders. Wij leven in een multicultureel land met verschillende leefgroepen en de daarbij horende culturen. Zo was Suriname ooit een kolonie van Nederland, vanaf 1975 is Suriname onafhankelijk. Suriname, het land waar ze de tijd hebben. Het land wat qua cultuur loodrecht lijkt te staan op ons ‘Kikkerlandje’.

Strenge straffen, groepseer en aanzien

\r\nSurinamers kennen vaak uitgebreide families, familiebanden staan voor bescherming en loyaliteit. Er is dan ook een grote verbondenheid en steun. Van Endt-Meijling schreef in haar boek ‘Met nieuwe ogen’ over de Creoolse gezinnen. De creolen zijn een belangrijke en veel voorkomende bevolkingsgroep onder de Surinamers. Er wordt op een andere manier met kinderen gecommuniceerd dan zoals de meeste Nederlanders dit gewend zijn. Er wordt minder uitgelegd en vaak strenger gestraft. Groepseer en aanzien staan hoog in het vaandel binnen de Surinaamse cultuur. Binnen de Surinaamse gezinnen wordt van de kinderen veelal verwacht respect te tonen, respect voor hun ouders. Kinderen waarvan de ontwikkeling anders is worden vaak niet erkend, schaamte overheerst. Om hulp vragen aan specifieke instanties is niet gebruikelijk. Hulp wordt eerder gezocht binnen de familie.

Individuele aandacht vs. individuele ontplooiing..

Wij leggen in de opvoeding vaak de nadruk op de individuele ontplooiing en het persoonlijke geluk. In Surinaamse gezinnen is het  belangrijk dat het kind wordt opgevoed tot een deugdzaam en fatsoenlijke burger. De prestatiedruk ligt veel hoger, hierbij past een autoritaire opvoedingsstijl in de opvoeding van het Surinaamse gezin. Kinderen zijn veelal sociaal wenselijk naar hun ouders. De individuele aandacht voor het kind is zichtbaar. Moeders brengen veel tijd door met hun kind. De Nederlandse moeder hecht soms veel waarde aan een fijne carrière, hierdoor is de individuele tijd met haar kind minder. En wat is hierin goed? De meningen zullen hier over verschillen..

Een gedragsstoornis, een westers verschijnsel?

In Nederland zijn we vaak gericht op onszelf en op ons eigen gezin. Als we problemen ervaren in de opvoeding dan hebben we verschillende instanties in de hulpverlening om ons te helpen. We zullen dan ook sneller een instantie om hulp vragen dan bijvoorbeeld familie en vrienden. In de Surinaamse cultuur zie je veelal dat de familie elkaar meehelpt met de opvoeding. Zien wij in Nederland een kind dat zich niet gedraagt dan zullen we daar niet snel iets van zeggen, dat laten we aan de ouders over. In Suriname voelt iedereen zich veel meer betrokken en verantwoordelijk voor de opvoeding van kinderen, en zal ook iedereen zich er meer mee bezig houden. In Nederland word je gesteund doordat we sterke financieringen en de juiste expertise in huis hebben.

Ook komen er steeds meer kinderen met ontwikkelingsstoornissen en gedragsstoornissen bij in ons land. In Suriname zullen veel mensen zich afvragen wat bijvoorbeeld autisme of ADHD is. Deze ontwikkelingsstoornissen lijken in het land volledig onbekend te zijn. Een kind wordt daar al snel gezien als ‘lui’ of ‘dom’. Hierdoor wordt het gedrag van een kind verkeerd begrepen en zal de aanpak ervan niet begripvol zijn.

Surinaamse kinderen

In Suriname gaan kinderen na schooltijd even liggen en blijven ze in de avond langer op. Maaltijden worden op verschillende tijdstippen genuttigd. In de straten van de hoofdstad van Paramaribo zie je rond tien uur ’s avonds nog jonge kinderen lopen, spelen of aanwezig zijn bij gelegenheden. Je zult moeders vaak bezig zien met hun kind en de kinderen zijn bijna overal bij. Vaders hebben vaak veel te zeggen. Ook zorgen ze voor bescherming binnen het gezin.

Door de autoritaire opvoedingsstijl is het heel duidelijk voor kinderen wat er van hun wordt verwacht. Ongewenst gedrag komt daardoor minder voor. Wetende dat op ongewenst gedrag straffen staan die uiteen kunnen lopen in een corrigerende tik of huisarrest. Menig Surinamer zal zeggen: Ik ben van mijn opvoeding niet slechter geworden en mijn ouders zijn erg belangrijk voor mij. Straffen lijkt dus nog zo verkeerd nog niet..

Wat vind jij hiervan?

Elke cultuur brengt weer andere normen en waarden met zich mee, waar je met een open blik veel van kunt leren. Het is erg interessant om eens na te gaan waarom wij het bijvoorbeeld zo belangrijk vinden om elke dag op vaste tijdstippen te eten, en wat wij in het algemeen zo belangrijk vinden aan de tijd en structuur..

Wat vind jij van dit artikel? Wat kun jij leren van opvoeding in Suriname, of opvoeding in een andere cultuur in het algemeen?

Tof als je een reactie achterlaat! 

Positief én effectief opvoeden! Ontdek Met Deze Ongebruikelijke Tips Hoe Je Het Gedrag Van Je Kind Verandert!

 

Ontvang De Audio Les Gratis!

3 snelle, gemakkelijke en EFFECTIEVE technieken die je direct kunt toepassen!