Bij het ontstaan van gedragsproblemen zijn meerdere factoren gemoeid. Gedragsproblemen kunnen voortkomen uit een gedragsstoornis, maar kunnen ook ontstaan door de omgeving waarin het kind opgroeit. Zelf denken wij dat gedragsproblemen ontstaan door een combinatie van verschillende factoren. Zo kan er sprake zijn van een stukje aanleg in het kind, zoals een opvliegend karakter, dat normaal niet voor problemen hoeft te zorgen.

Echter door de combinatie met bijvoorbeeld gepest worden op school, kunnen gedragsproblemen ontstaan, die anders wellicht uitgebleven waren.

Het rekening houden met verschillende factoren bij gedragsproblemen wordt ‘systeemdenken’ genoemd. Er is dus nooit sprake van één factor die het gedrag veroorzaakt, maar van een combinatie van factoren.

Zo is ook te verklaren dat twee kinderen met dezelfde diagnose ADHD niet dezelfde problemen hoeven te hebben. Ze hebben namelijk een verschillend karakter, waardoor het gedrag dat aan de buitenkant zichtbaar is, verschilt van elkaar. Daarnaast hebben ze ook allebei een andere thuissituatie en doen ze andere ervaringen op, wat ook van grote invloed is op het wel of niet ontstaan van gedragsproblemen.

Invloed van het gezin

Het gezin vormt voor het kind de belangrijkste omgeving. Er wordt vaak benoemd dat het gezin de hoeksteen van de samenleving is, en hiermee maakt het gezin inderdaad een belangrijk deel uit van een cultuur.

De opvoeding die je geeft hangt niet alleen af van je eigen ideeën en opvattingen, maar ook van de cultuur waarin je leeft.

In Nederland slapen kinderen over het algemeen in hun eigen bed, wij vinden dit een belangrijke norm. In andere culturen vinden ze het echter normaal dat kleine kinderen bij hun ouders in bed slapen, en vinden ze het vaak raar dat wij kleine kinderen alleen laten slapen.

In arme landen is de opvoeding vaak gebaseerd op economisch overleven terwijl in westerse culturen de opvoeding veelal draait om onafhankelijkheid, ontplooiing en autonomie, zoals in Nederland het geval is.

Zoals eerder gezegd heeft het gezin grote invloed op het ontstaan van gedragsproblemen. Wat is de slechtste situatie voor een kind?

De schadelijkste opvoeding..

Net zoals bij mensen, zijn er ook veel verschillende typen gezinnen en opvoedingsstijlen. Om je heen zul je dit wellicht ook zien, de ene ouder geeft snel iets toe aan zijn/ haar kind, terwijl bij de andere ouder ‘nee’ ook écht ‘nee’ betekent. Voor de optimale ontwikkeling van een kind zijn er bepaalde voorwaarden nodig.

Het onderstaand model heet het ‘tweedimensionaal opvoedingsmodel’, hierin staan 4 kwadranten die voor 4 opvoedingsstijlen staan.

Opvoedingsmodel

De verticale as staat voor autonomie versus controle. Autonomie staat voor de ruimte en vrijheid die ouders hun kinderen geven om zichzelf te ontwikkelen. Controle houdt in dat ouders hun kinderen sturen in een door hun gewenste richting.

De horizontale as staat voor genegenheid versus vijandigheid. Genegenheid staat voor betrokkenheid, ondersteuning en affectie en vijandigheid staat gelijk aan afwijzing.

In dit model zijn vier patronen te onderscheiden; waarvan kwadrant 4 het meest schadelijk is voor kinderen en kwadrant 1 het meest gunstig is.

Bij kwadrant 1 (autonomie en liefde) is bekend dat dit een positieve uitwerking heeft op het groeiproces van het kind.

Joël (12) groeit op in een gezin waarin liefde en autonomie centraal staan. Zijn ouders geven hem grenzen, en leggen uit waarom dit is. Binnen het gezin wordt veel gedaan in overleg, hierdoor leert Joël zelf keuzes te maken en zelf verantwoordelijk te zijn voor zijn gedrag. De liefde uit zich in respect hebben voor elkaar.

Kwadrant 4 (controle en vijandigheid) brengt vergaande consequenties voor de persoonlijkheid van het kind met zich mee, zoals een laag zelfbeeld, angst en eenzaamheid.

Kim (13) groet op in een gezin waar controle en vijandigheid de overhand hebben. Binnen het gezin wordt er tegen elkaar gescholden en geschreeuwd, ook lichamelijk geweld is geen uitzondering. Kim vraagt veel dingen niet, maar doet gewoon. Kim voelt zich eenzaam en zoekt hierdoor troost bij jongens..

De literatuur laat er geen twijfel over bestaan dat kinderen die onder deze omstandigheden opgroeien, een zeer grote kans hebben om gedragsproblemen te ontwikkelen!

Reken Af, Met Probleemgedrag! Ontdek Met Deze Ongebruikelijke Tips Hoe Je Het Gedrag Van Je Kind Verandert!

 

Ontvang De Audio Les Gratis!

3 snelle, gemakkelijke en EFFECTIEVE technieken die je direct kunt toepassen!