Structuur, een begrip dat veel gebruikt word als het over opvoeding gaat. Ongeveer iedere hulpverlener zweert bij structuur bieden in de opvoeding. Ook wij zien dit als belangrijk aspect! Bij de PEP-methode is structuur één van de uitgangspunten.

Wat is structuur?

Kort gezegd betekent het duidelijkheid bieden voor je kind. Het is de manier waarop je met je kind omgaat en hoe je jullie dag, week, leven indeelt. Het houdt in dat het leven overzichtelijk is voor je kind en dat er geen onnodige spanning bestaat.

Waarom is dat belangrijk?

Kinderen weten graag waar ze aan toe zijn. Dit kunnen zij niet altijd zelf overzien, daar hebben ze de hulp van ouders en opvoeders (leerkrachten) voor nodig! Als een kind weet wat er van hem/haar verwacht wordt, weet het kind hoe hij/zij zich dient te gedragen. Het omgekeerde is dus dat een kind dat niet weet waar het aan toe is, niet weet hoe het zich dient te gedragen.

Dat zorgt voor onrust en uit zich in ongewenst gedrag.

Welke kinderen zijn gebaat bij structuur?

Alle kinderen! Het verschilt natuurlijk per kind. Over het algemeen hebben kinderen met gedragsproblemen en/of een gedragsstoornis (zoals ADHD, ODD, autisme) behoefte aan extra structuur. Ieder kind functioneert echter beter als het weet waar het aan toe is. Dit zorgt namelijk voor een veilig gevoel en dát bevordert de ontwikkeling van een kind!

Nooit meer spontaniteit?

COVER_PEP_SINGLE_TRANSPAbsoluut niet! We zijn geen robots die alles volgens een vast programma uitvoeren en dat hoeft ook niet. Het gaat erom dat structuur bieden een automatisme  in het opvoeden word.

Omdat dit zo’n belangrijk aspect is, hebben we hier een e-book over geschreven. Hier lees je precies hóe je op een persoonlijke manier structuur kunt bieden aan je kind, en hoe zowel jouw kind als jijzelf hier optimaal van kunt profiteren!

Benieuwd wat de PEP-methode voor jou kan betekenen? Schrijf je gratis in en ontvang onze audio-les!